LATEST ARTICLES

"Em mới là người yêu anh" - Tâm sự của những cô nàng yêu đơn phương mobileRedirect.init(); (runinit = window.runinit || ).push(function () { Constants.apiSignalRDomain = 'http://sig2.cnnd.vn'; Constants.videoHdDomain = 'http://vcplayer.mediacdn.vn'; }); videoInContent.stopAllVideo = function () { $('iframe, iframe, iframe').each(function () { var $video = $(this); var mele = document.getElementById($video.attr("id")); if (mele) { var params = { action: 'request', method: 'pause' }; if (mele.contentWindow) mele.contentWindow.postMessage(params, '*'); } }); playerInitScript.pauseAll(); } var _ADM_Channel = '%2fdoi-song%2ftram-yeu%2fdetail%2f'; var commonCateId = '0'; var commonNewsId = '20180529102110252'; var...
13 bí quyết cần nằm lòng để có một tình yêu bền lâu mobileRedirect.init(); (runinit = window.runinit || ).push(function () { Constants.apiSignalRDomain = 'http://sig2.cnnd.vn'; Constants.videoHdDomain = 'http://vcplayer.mediacdn.vn'; }); videoInContent.stopAllVideo = function () { $('iframe, iframe, iframe').each(function () { var $video = $(this); var mele = document.getElementById($video.attr("id")); if (mele) { var params = { action: 'request', method: 'pause' }; if (mele.contentWindow) mele.contentWindow.postMessage(params, '*'); } }); playerInitScript.pauseAll(); } var _ADM_Channel = '%2fdoi-song%2ftram-yeu%2fdetail%2f'; var commonCateId = '0'; var commonNewsId = '20180424034133408'; var apiBangXepHang = 'http://utils1.cnnd.vn'...
Khi hội ế viết ngôn tình: "Cuộc đời tôi vốn là đường thẳng, rẽ ngang rẽ dọc vẫn chẳng gặp được ai" mobileRedirect.init(); (runinit = window.runinit || ).push(function () { Constants.apiSignalRDomain = 'http://sig2.cnnd.vn'; Constants.videoHdDomain = 'http://vcplayer.mediacdn.vn'; }); videoHD.videoFormat = '{4}'; detectmob = function () { var raw = navigator.userAgent.match(/Chrom(e|ium)/(+)./); var versionChrome = (raw ? parseInt(raw, 10) : false); if (navigator.userAgent.match(/Android/i) || navigator.userAgent.match(/webOS/i) || navigator.userAgent.match(/iPhone/i) || navigator.userAgent.match(/iPad/i) || navigator.userAgent.match(/iPod/i) || navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i) || navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i) || versionChrome >=...
Muốn có một tình yêu hạnh phúc, hãy tránh xa 10 kiểu người này mobileRedirect.init(); (runinit = window.runinit || ).push(function () { Constants.apiSignalRDomain = 'http://sig2.cnnd.vn'; Constants.videoHdDomain = 'http://vcplayer.mediacdn.vn'; }); videoHD.videoFormat = '{4}'; detectmob = function () { var raw = navigator.userAgent.match(/Chrom(e|ium)/(+)./); var versionChrome = (raw ? parseInt(raw, 10) : false); if (navigator.userAgent.match(/Android/i) || navigator.userAgent.match(/webOS/i) || navigator.userAgent.match(/iPhone/i) || navigator.userAgent.match(/iPad/i) || navigator.userAgent.match(/iPod/i) || navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i) || navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i) || versionChrome >= 66 ) { return true; } else { return false; } } videoHD.genVideoSource = function (src,...
Vì tình yêu trong quá khứ, bạn đã từng làm những điều 'phi thường' gì? mobileRedirect.init(); (runinit = window.runinit || ).push(function () { Constants.apiSignalRDomain = 'http://sig2.cnnd.vn'; Constants.videoHdDomain = 'http://vcplayer.mediacdn.vn'; }); videoHD.videoFormat = '{4}'; var _ADM_Channel = '%2fdoi-song%2ftram-yeu%2fdetail%2f'; var commonCateId = '0'; var commonNewsId = '20180407220851393'; var apiBangXepHang = 'http://utils1.cnnd.vn' + '/apibangxephang.ashx'; function processScroll() { }; (runinit = window.runinit || ).push(function () { //Constants.apiHandlerUrl = 'http://localhost:54828'; //Constants.apiLiveDomain = 'https://localhost:54828'; //Constants.searchHost = 'https://bm6.cnnd.vn'; //Constants.apiHandlerUrl = 'http://a15.channelvn.net'; //Constants.apiHandlerUrl = 'https://local.s.kenh14.vn'; //Constants.apiHandlerUrl...